7. KONGRES KIRURŠKE ONKOLOGIJE

 
 

Link za prijavu sažetaka

POSTERI

  • E-POSTER treba izraditi u PowerPoint formi i dostaviti kao pdf., .ppt ili .pptx datoteku.
  • Samo jedan slajd će biti prihvaćen i trebao bi sadržavati cijeli sadržaj postera.
  • Koristite fontove kompatibilne s PC i Mac IOS (Arial, Courier New, Georgia, Helvetica, Times, Times New Roman)
  • Plakat treba biti u vodoravnom smjeru.
  • Na vrhu postera treba biti naslov, imena autora i koautora, mentora, naziv ustanove, e-mail adresa autora.

E-POSTERE poslati najkasnije do 20.03.2024. na mail ana@filidatravel.hr